Route 1: Maquette

Dit is het startpunt voor de route door het museum en rondleidingen. De maquette van Fort St. Michiel toont de situatie van het fort rond 1806 met stenen muren en met grachten. Het fort was alleen toegankelijk via de ophaalbrug aan de Maas-zijde. Rond de binnenplaats lagen verschillende barakken, een keukengebouw en het kruitmagazijn. In het centrum van het fort lag de waterput. Deze put leverde drinkwater voor alle soldaten.

Tussen de bastions lagen de courtines. De ruimte hierachter was te bereiken via tunnels onder de fortwal heen. Deze tunnels worden poternes genoemd. Langs de museumroute kom je een maquette tegen van een poterne.