Route 10: Archeologie in het Kazernekwartier

De duiker op de foto links zorgde voor aanvoer van water in de gracht. De tegels waarmee deze duiker was bekleed zie je verderop in de museumroute.

Bovenin deze vitrine ligt een hogel, afkomstig van de neogotische Antonius van Paduakerk in Blerick. Deze is mogelijk bij het fort terecht gekomen toen deze kerk werd verwoest. Op de foto in de vitrine is de verwoesting goed te zien. En rechtonder is een zelfde hogel te zien zoals ook in deze vitrine ligt.

Onderin deze vitrine, aan de linkerzijde ligt speelgoed dat tijdens opgravingen is gevonden. Aan de rechterzijde liggen verschillende voorwerpen met een religieuze betekenis, waaronder deze bidprenten.