Route 11: Romeinen in Venlo

De grote afbeelding tegen de wand toont een fragment van de Peutingerkaart, of Tabula Peutingeriana. Dit is een Romeinse reiskaart uir de 3e of 4e eeuw. Met rood omcirkeld staat Blariaco, ongeveer op de plek waar het huidige Blerick ligt. Het Romeinde Blariacum is nog niet gevonden.

De Romeinse fibula op de afbeelding hierboven ligt in vitrine 4B. Dis is een sluitspeld voor kledingstukken.

In de expositie vind je verschillende Romeinse munten terug en een Romeinse passer.