Route 15: Tijdlijn van de tien tijdvakken

De tijdlijn van de tien tijdvakken sluit naadloos aan op de lesmethoden voor geschiednis die in het Nederlande onderwijs worden gebruikt. De tien tijdvakken komen niet helemaal overeen met de tijdlijn van Fort St. Michiel.

Dit deel van de expositie toont de geschiedenis van het landschap en menselijke ontwikkelingen aan de hand van duidelijke teksten, kaarten, tastbare voorwerpen en afbeeldingen.

Op de vloer ligt een tegelvloer. Deze is gemaakt van de tegels waarmee de duiker was bedekt die water aanvoerde voor de gracht.

De verschillende tijdlijnen kunnen naast elkaar worden gelegd. Deze tijdlijn hang aan de muur bij dit deel van de expositie.