Route 21: Red Ons Fort

In 2011 werd na onderzoek duidelijk dat onder het terrein van de Frederik Hendrik Kazerne een goed bewaard fort lag. Een groep betrokken inwoners van Venlo richtte de actiegroep “Red Ons Fort” op om het fort te behouden voor de toekomst, zichtbaar en beleefbaar te maken.

In dit deel van de expositie vind je de eerste flyer die door vrijwilligers werden uitgedeeld in de binnenstad om aandacht te vragen voor de historie (C12 en C13). De twee panelen (C10 en C11) werden gebruikt tijdens de presentatie voor de gemeenteraad. In Tientallen krantenartikelen werden de tegenstellingen uitgelicht.

De actiegroep boekte resultaten: zowel het fort zelf als kazernegebouwen zijn aangewezen als gemeentelijk monument. In gebouw-i, het gebouw waarin je je nu bevindt, startte in 2016 een popup-infocentrum dat inmiddels is uitgegroeid tot een museum waar meer dan 50 vrijwillgers actief zijn op tal van gebieden die iets met historie te maken hebben.