Route 22: Forten in alle windstreken: natuur

De relatie tussen forten, natuur en landschap wordt zichtbaar. Stadsnatuur Venlo exposeert in twee vitrines met natuurvondsten uit binnen en buitenland. Forten werden vroeger op strategische plekken in het landschap gebouwd, zoals langs rivieren, op heuvels, bergen of kustlijnen. Natuurlijke begroeiing zorgde voor onneembare doornstruwelen en camouflage.

Tegenwoordig zijn forten en linnies vaak een veilige haven voor allerlei planten en dieren. De achterwand van deze vitrine laat stukken muur, flora en fauna zien van Fort Rammekens bij Vlissingen, De Burgt in Leiden, De Hooge Fronten en Fort St. Pieter in Maatsricht, Fort Kijkduin bij Den Helder en natuurlijk Fort St. Michiel in Venlo.

De natuurvondsten komen uit alle windstreken. Op enkele exotische vondsten na zie je sporen uit allerlei Nederlandse landschappen. Van stad tot bos en van strand tot heide.