Fortmuseum Venlo

Fort Museum Venlo

Het Fort Museum is een centrum voor Archeologie, cultuur- en natuurhistorie. Het vertelt het verhaal van het van origine Spaanse Fort Sint Michiel, de Frederik Hendrik Kazerne in relatie tot het landschap, rivier de Maas en natuurlijk de stad Venlo en het dorp Blerick.

Erfgoed organisaties in het Fort Museum

In het Fort Museum zijn diverse erfgoed organisaties actief, te weten:

·         Stichting Ons Fort

Stichting Ons Fort is een culturele ANBI en heeft als doel behoud en bescherming van Fort Sint Michiel, de Frederik Hendrik Kazerne en daarmee het hele kazernekwartier.

·         Stadsnatuur Venlo

Stadsnatuur Venlo komt op voor de natuurwaarde binnen de grenzen van de gemeente Venlo. In het bezoekerscentrum is er met name aandacht voor biodiversiteit, diverse milieuthema’s zoals plastic soup & klimaatverandering maar ook urban farming en gezond leven.

·         Heemkunde Kring Blariacum

De Heemkundekring Blariacum bevordert de belangstelling, vergroot de kennis en verkleint de afstand tot historisch relevante zaken, voor de regio Blerick, Boekend en Hout-Blerick.

  • Open inloop Heemkunde Kring Blariacum
    • 2e Woensdag v.d. maand à Familiegeschiedenis
    • 3e Woensdag v.d. maand à Streekgeschiedenis
    • 4e Woensdag van de maand à Foto & Beeld