Archeologisch Onderzoek

Sinds enkele weken is er weer volop bedrijvigheid in het kazernekwartier. De voor bereidende werkzaamheden voor de herontwikkeling zijn van start gegaan en dat betekent dus archeologisch- en explosievenonderzoek. We hopen natuurlijk dat hier weer leuke dingen naar boven gehaald zullen worden en volgen de opgravingen op de voet.