Presentatie De drie Romeinse beelden in het KLM-stadskantoor in Rome

Presentatie De drie Romeinse beelden in het KLM-stadskantoor in Rome

Net als vele ander luchtvaartmaatschappijen vestigde de KLM na de Tweede Wereldoorlog een booking-office aan de Via Barberini in Rome. Ter decoratie werden daarin onder andere drie Romeinse beelden opgesteld.
Paul Leunissen voerde een onderzoek uit naar deze beelden, tijdens een verblijf aan het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome. De resultaten zijn om een aantal redenen boeiend voor een geïnteresseerd publiek. In de eerste plaats komt men te weten, hoe een dergelijk onderzoek wordt aangepakt. In de tweede plaats wordt duidelijk, dat hiervoor kennis van een groot deel van de Romeinse sculptuurgeschiedenis nodig is. En in de derde plaats zal blijken, dat dergelijk wetenschappelijk onderzoek door andere wetenschappers wordt opgemerkt, waardoor nieuwe inzichten kunnen worden toegevoegd.

De toehoorders kunnen vooraf al nadenken over de volgende twee vragen:
I. Wat zou u willen onderzoeken m.b.t. deze beelden?
II. Wat denkt u meteen al te kunnen vaststellen m.b.t. deze beelden?

Over de spreker
Dr. Paul M.M. Leunissen (1955).
Na het gymasium studeerde Paul Leunissen Geschiedenis aan de (toenmalige) Katholieke Universiteit Nijmegen (1973-1980). Daar specialiseerde hij zich al in de kandidaatsfase in de Oude Geschiedenis en Kunstgeschiedenis/archeologie van de Oudheid. Hij bezocht meerdere keren Rome en deed mee aan een opgravingscampagne in Agrigento (Sicilië). Na 1 jaar docent te zijn geweest in het voortgezet onderwijs en aan een Pabo, werd hij onderzoeker bij de studierichting Oude Geschiedenis in Nijmegen, van 1981 tot 1993. In deze tijd werkte hij onder meer aan zijn proefschrift over de loopbanen van de senatoriale top in het Romeinse Keizerrijk van Commodus tot en met Severus Alexander (180-235 n. Chr.): hiervoor werd hem in 1991 de Prins Bernhardfonds Prijs voor Historische Wetenschappen toegekend. Zijn onderzoekswerk in internationaal verband leidde hem naar de universiteiten van Heidelberg, Keulen, Pisa, Oxford en New York en sloot hij af met een ‘fellowship’ bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Na meerdere publicaties over uiteenlopende, oudheidkundige onderwerpen, besloot hij de universitaire wereld vaarwel te zeggen en zich meer te gaan toeleggen op het onderwijs. Dat deed hij met veel plezier aan de Katholieke Lerarenopleiding Tilburg bij de vakgroep Geschiedenis/Fontys, tot aan zijn pensioen in 2020.

Koop je ticket hier