Crowdfunding: Een toekomst voor ons verleden!

Het Fort Museum Venlo is in 2016 geopend als infocentrum in het Kazernekwartier en binnen enkele jaren uitgegroeid tot een heus museum dat de geschiedenis van deze plek vertelt in relatie tot de regio. Dit betreft een 2000 jaar oude geschiedenis waarbij bijna continu soldaten aanwezig waren die allemaal gestreden hebben om deze grond. Nu zijn wij als museum verwikkeld in een nieuwe strijd en de grond die we nodig hebben is vele malen kleiner als de grond waar de soldaten destijds voor vochten. Wij willen het Fort Museum Venlo voortzetten. De geschiedenis van deze regio mag niet verloren gaan.

Steun ons in onze strijd en geef om een toekomst voor ons verleden!
Fort Museum Venlo start deze campagne om door middellen te vergaren voor een permanente locatie van het museum in het Kazernekwartier. In het kazernekwartier moet onder andere een nieuwe woonwijk komen en alhoewel ons toegezegd is dat er een plek voor ons beschikbaar komt laat de gemeente Venlo het nu afweten. En dat terwijl wij onze betrokkenheid en inzet getoond hebben.
Aangezien het museum het verhaal vertelt van deze plek met het Fort Sint Michiel en de kazerne in relatie tot de Venlo en Blerick is dit ook de enige plek waar het museum thuishoort. De archeologische opgravingen van de afgelopen jaren hebben een schat aan vondsten opgeleverd die door de vrijwilligers van het museum voorzien zijn van de juiste informatie.
De vondsten uit de directe omgeving van het kazernekwartier dateren nog van voor onze jaartelling tot het heden en moeten in het kazernekwartier te bezichtigen blijven. Dit is namelijk een unieke situatie voor heel Nederland.
Aan de hand van objecten gekregen van oud-militairen van de Frederik Hendrik Kazerne en inwoners van Venlo en Blerick kunnen we ons verleden zichtbaar en beleefbaar maken zodat ook onze kinderen en kleinkinderen leren over deze bijzondere plek in de groot venlose geschiedenis.
Aangezien het Fort Museum Venlo nog altijd een ongesubsidieerd museum is gerund door enkel en alleen vrijwilligers is deze crowdfunding opgezet om de strijd voor een permanente plek en daarmee het voortbestaan van ons museum kracht bij te zetten. We hebben niet alleen geld nodig voor huisvesting, maar mogelijk ook voor een verhuizing of zelfs nog procedures om een locatie in het kazernekwartier voor elkaar te krijgen.
We willen een toekomst voor ons verleden! U toch ook?