Petitie: Een toekomst voor ons verleden!

Het Fort Museum Venlo is in 2016 geopend als infocentrum in het Kazernekwartier en binnen enkele jaren uitgegroeid tot een heus museum dat de geschiedenis van deze plek vertelt in relatie tot de regio. Dit betreft een 2000 jaar oude geschiedenis waarbij bijna continu soldaten aanwezig waren die allemaal gestreden hebben om deze grond. Nu zijn wij als museum verwikkeld in een nieuwe strijd en de grond die we nodig hebben is vele malen kleiner als de grond waar de soldaten destijds voor vochten. Wij willen het Fort Museum Venlo voortzetten. De geschiedenis van deze regio mag niet verloren gaan.

Steun ons in onze strijd en geef om een toekomst voor ons verleden!
Fort Museum Venlo start een petitie om met de hulp de verkregen publieke steun aan te tonen dat er draagvlak is voor een permanente locatie van het museum in het Kazernekwartier. Dat er op deze plek onder andere een nieuwe woonwijk komt zal u niet ontgaan zijn. De gemeenteraad heeft een visie aangenomen van West 8 en de gemeente Venlo is met diverse partijen in zee gegaan met betrekking tot de herontwikkeling van dit unieke stukje grond. Ondanks onze betrokkenheid en inzet om te voldoen aan de gevraagde stukken en/of documenten, blijft het onzeker of er een toekomst voor het Fort Museum is in het Kazernekwartier.
Aangezien het museum het verhaal vertelt van deze grond met het Fort Sint Michiel, de kazerne in relatie tot Venlo en Blerick is dit dan ook de enige plek waar het museum in onze ogen thuishoort. De archeologische opgravingen van de afgelopen jaren hebben een schat aan vondsten opgeleverd die door de vrijwilligers van het museum voorzien zijn vanĀ  de juiste informatie De vondsten uit de directe omgeving van het kazernekwartier dateren nog van voor onze jaartelling tot het heden. Dit is een unieke situatie voor heel Nederland. Wij, het Fort Museum Venlo, betreuren de onduidelijkheden en onzekerheden en willen deze petitie dan ook gebruiken om duidelijkheid te krijgen over onze toekomst. Wij hopen dan ook dat er sprakeĀ is van veel steun!