Presentatie deeltijdcommunisme

Lezing door Theo Keltjens, professor sociale ontologie aan de Universiteit van Rothem

De westerse samenleving, hoe je haar ook wilt noemen, kapitalistisch, sociaaldemocratisch of neoliberaal, is haar houdbaarheidsdatum voorbij. Wat staat ons hierna te wachten? En moeten we wel wachten? Ligt er niet een historische kans om zelf, zonder de hulp van bemoeizuchtige overheden, een samenleving te bouwen die het goede van het liberalisme en het goede van het socialisme met elkaar verenigt?

De blauwdruk voor zo’n samenleving is eigenlijk heel simpel, denkt Meerssenaar Theo Keltjens, schrijver, vertaler, klusjesman en professor aan de enige universiteit van Nederland die geen subsidie, inkomen of smeergeld ontvangt en daardoor volledig onafhankelijk onderzoek kan doen. Hef het onderscheid tussen burger en overheid op. Maak iederéén tot overheid. Laat elke burger twee of drie dagen per week een publieke taak vervullen, laag of hoog, uitvoerend of bestuurlijk, en geef hem daarvoor een inflatievrij basisinkomen. De rest van de week kan hij dan zo liberaal zijn als een vogeltje.

Plaats: Fort Museum Venlo, Garnizoenweg 3, Venlo

Tijd: vrijdag 18 november, 19.30 uur

Entree: 2,50 euro, te besteden als consumptiebon.

Koop je kaartje hier.