Nieuwe tijd

De Nieuwe Tijd is volgens de traditionele indeling de periode in de westerse geschiedenis die volgt op de Middeleeuwen, vanaf ongeveer 1500 of kort daarvoor.

De term kan twee verschillende betekenissen hebben:

  1. de hele periode na de Middeleeuwen tot heden. In dat geval duurt de Nieuwe Tijd tot vandaag de dag. Binnen deze betekenis kan nog worden onderscheiden tussen de Vroegmoderne Tijd en de Moderne Tijd.
  2. als alternatieve naam voor de Vroegmoderne Tijd. In dat geval duurde de Nieuwe Tijd tot ongeveer 1800. Vaak wordt ook het begin van de negentiende eeuw nog als ‘vroegmodern’ beschouwd. De hiernavolgende periode wordt dan in de regel Nieuwste Tijd (of Moderne Tijd) genoemd.

Bron: Wikipedia

Related Entries