Tijdvak 10 Tijd van Televisie en Computer

Tijdvak 10 Tijd van Televisie en Computer loopt van 1950 tot heden

Kenmerkende aspecten:

  • De dekolonisatie maakte een eind aan de Europese macht in de wereld
  • De verdeling van de wereld in twee blokken
  • De toenemende welvaart die vanaf de jaren zestig
  • De eenwording van Europa
  • De ontwikkeling van een multiculturele samenlevingen