Home

Het verhaal van Venlo

Geschiedenislessen op locatie in ons museum of bij u op school die aansluiten bij de 10 tijdvakken zoals in het onderwijs curriculum is vastgesteld. Gegeven door onze eigen docent Geschiedenis.

Tijdvak 1     Jagers & Boeren     Tot -3000
In dit lespakket volgen we Albor en Amar, zij leefden in deze tijd langs de Maas. Hoe leefden ze, hoe kwamen ze aan hun voedsel en met welke gevaren kregen zij te maken. Dit en nog veel meer komt aan bod tijdens deze les.

Tijdvak 2     Grieken & Romeinen     -3000 tot 500
In dit lespakket volgen we Marcus en Minerva. We komen spelenderwijs vanalles te weten over Romeins Blariacum, Romeinse wegen, Vicus Venlo en gaan zelfs toga’s passen, een fibula maken en proeven wat zij in die tijd aten…

Tijdvak 3     Monniken & Ridders     500 tot 1000
In dit lespakket volgen we Isolde en Ysoreit, We leren over de eerste kloosters en kloosterordes hier, over monikken, predikers, de landheer, ridders, het hofstelsel en het leenstelsel en de volkeren die hier leefden.

Tijdvak 4     Steden & Staten     1000 tot 1500
In dit lespakket volgen we Dapper en Duna. Samen met hen leren de kinderen alles over de stadsrechten, de maashandel, het stapelrecht, hanzestad Venlo en de gildes en ambachten die daarbij horen.

Tijdvak 5     Ontdekkers & Hervormers     1500 tot 1600
In dit lespakket volgen we Cornelis & Christina, een jongen en een meisje uit het tijdperk van de Ontdekkers en de Hervormers. Aan de hand van vragen en interactieve opdrachten komen we steeds meer te weten over het leven van deze twee jongeren.

Tijdvak 6     Regenten & Vorsten     1600 tot 1700
In dit lespakket volgen we Erasmus en Egidia, Diverse belegeringen komen aan bod, de aanleg van Fort Sint Michiel en de Vesting Venlo staan centraal. Maar we kijken ook naar de gevolgen hiervan voor de inwoners van Blerick.

Tijdvak 7    Pruiken & Revoluties     1700 tot 1800
In dit lespakket volgen we Francois en Frédérique, Aan bod komt het bezoek van Napoleon aan de stad Venlo, de versterking van het Fort Sint Michiel en de Noordervaart. Daarnaast maken we kennis met het eten uit die tijd en duiken we even de genealogie in. Hoe zit het ook alweer met de voor- en achternamen.

Tijdvak 8     Burgers & Stoommachines     1800 tot 1900
In dit lespakket volgen we Loie en Laure zij wonen in Venlo en zien de stad veranderen. Vestingmuren worden afgebroken, fabrieken komen ervoor in de plaats en zij moeten van hun ouders daar aan het werk en dan ineens komt er een nieuwe wet en moeten ze naar school.

Tijdvak 9     Wereldoorlogen     1900 tot 1950
In dit lespakket volgen we Baer en Betsy die in Venlo en Blerick woonden tijdens de tweede wereldoorlog. Enkele spannende momenten komen aan bod. De komst van de kazerne in Blerick. Het Venlo incident. Fliegerhorst Venlo. De Nedinsco. Bombardementen op de Maasbruggen, En natuurlijk de bevrijding van Venlo en Blerick.

Tijdvak 10     Televisie & Computer     1950 tot heden
In dit lespakket volgen we Finn en Femke, zij waren jong in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Aan bod komt onder andere de technische revolutie, de opkomst van de logistiek rondom Venlo, de uitbreiding van de gemeente en het verdwijnen van de tuinbouw uit de stad zelf.

Geschikt voor: Groep 1 t/m 8
Prijs: €50,- in ons museum; €60,- bij u op school

Tijdsduur: 2 uur
Reserveren: Klik hier
Extra: 1 maand online toegang tot onze interactieve lesomgeving waar leerlingen kunnen oefenen met de lesstof die bij dat tijdvak hoort aan de hand van puzzels, quizzen, interactieve afbeeldingen en meer.