Rechten van de vrouw

De vrouwen mochten geen politiek ambt uitoefenen en hadden actief noch passief stemrecht. De vrouwen mochten geen aanklachten indienen en konden niet als juryleden de rechtspraak dienen. Vrouwen […]

Lees verder

Confarreatio

Dit is een hele plechtige officiële vorm van trouwen, die alleen weggelegd was voor de patriciërs van wie de ouders ook op deze wijze getrouwd […]

Lees verder

Matrimonium sine manu

De vader blijft de macht over zijn dochter houden zelfs nadat deze getrouwd is. De kans dat de vader snel overlijdt is groot, waardoor de […]

Lees verder

Usus

Usus betekent gewoonte of gebruik. Bij dit huwelijk kwam de vrouw in de manus van haar man zodra ze 1 jaar getrouwd en samengeleefd hadden. […]

Lees verder

Huwelijksfeest

Nuptiae of Huwelijksfeest De Romeinse bruiloftsplechtigheden of nuptiae hadden hun eigenaardigheden. Zo hechtte men veel belang dat er een gelukkige en voor de bruiloft gunstige dag werd […]

Lees verder

Coemptio

Coemptio betekend letterlijk opkoop. Bij deze manier van trouwen werd de vrouw in aanwezigheid van vijf getuigen ‘verkocht’ werd.        

Lees verder

Matrimonium cum manu

De man neemt bij dit type huwelijk de macht over de vrouw over van haar vader. De vrouw wordt pas na de dood van haar […]

Lees verder

Romeins Huwelijk

Matrimonium = Romeins Huwelijk Privéaangelegenheid tussen twee familiae. Onderscheid tussen: Matrimonium cum manu Matrimonium sine manu   Daarnaast zijn er ook drie soorten huwelijken: Confarreatio […]

Lees verder

Slag om het joamerdal

Het Joamerdal is een natuurgebied tussen Venlo en Tegelen. Veel mensen kennen het van de zand- en kleigroeves, het bestaat uit bos, stuifduin en een […]

Lees verder