Kinderen en computers

Tijdvak 10

Tijdvak 10 is de tijd van televisie en computer en loopt vanaf 1950 tot nu. Het is het tijdvak waar wij nu inzitten.

Kenmerkende aspecten:

  • de verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog;
  • de dekolonisatie die een eind maakte aan de westerse hegemonie in de wereld;
  • de eenwording van Europa;
  • de toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw aanleiding gaf tot
    ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen;
  • de ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen

Begrippen

Onderwerpen in het Fort Museum