Confarreatio

Dit is een hele plechtige officiële vorm van trouwen, die alleen weggelegd was voor de patriciërs van wie de ouders ook op deze wijze getrouwd waren. De naam Confarreatiokomt van het delen van speltbrood tussen man en vrouw. De bruiloft had een hele gedetailleerder ceremonie en werd lamen Dialis en de Pontifex Maximusonder toeziend oog van tien getuigen.