Rechten van de vrouw

  • De vrouwen mochten geen politiek ambt uitoefenen en hadden actief noch passief stemrecht.
  • De vrouwen mochten geen aanklachten indienen en konden niet als juryleden de rechtspraak dienen.
  • Vrouwen konden slechts volledig vrij over hun bezittingen beschikken, wanneer zij minstens drie kinderen hadden. Anders was een tutorvoor verschillende zaken vereist. De tutor kon niet de eigen echtgenoot of schoonvader zijn, maar wel een eigen verwant, want in het huwelijk sine manu bleef de vrouw lid van de familia van haar vader. Een weduwe (vidua – betekende ook gescheidene!) gold als eigen rechtspersoon, maar men verwachtte echter wel dat jonge weduwen hertrouwden.
  • Vrouwen werden door verschillende wetten benadeeld bij het erven.