Romeins Huwelijk

Matrimonium = Romeins Huwelijk

Privéaangelegenheid tussen twee familiae.

Onderscheid tussen:

 

Daarnaast zijn er ook drie soorten huwelijken:

En waren er bepaalde voorwaarden om te mogen trouwen:

  • Huwelijk tussen geslachtsrijpe man en vrouw.
  • Het moest nakomelingen voortbrengen.
  • Het huwelijk was met wederzijdse instemming of toestemming van de pater familias.
  • Er mocht geen bloedverwantschap zijn.