Monniken en Ridders

Tijdvak 3


tijdvak 3 is de tijd van monniken en ridders  en loopt van 500-1000, het wordt ook wel de vroege middeleeuwen genoemd.

Kenmerkende aspecten

  • de verspreiding van het christendom in geheel Europa;
  • het ontstaan en de verspreiding van de islam;
  • de vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een
  • zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid;
  • het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur.

Begrippen

Onderwerpen in het Fort Museum