Steden en Staten

Tijdvak 4

Tijdvak 4 is de tijd van steden en staten en loopt van 1000-1500. Een andere benaming voor dit tijdvak is de hoge en late Middeleeuwen.

Kenmerkende aspecten

  • de opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving;
  • de opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden;
  • het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben;
  • de expansie van de christelijke wereld naar buiten toe, onder andere in de vorm van de kruistochten;- het begin van staatsvorming en centralisatie.

Begrippen

Onderwerpen in het Fort Museum