Ontdekkers

Tijdvak 5

Tijdvak 5 is de tijd van de ontdekkers en hervormers. Dit tijdvak loopt van 1500 tot 1600 en wordt ook wel de renaissance genoemd.

Kenmerkende aspecten:

 • het begin van de Europese overzeese expansie;
 • het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling;
 • de hernieuwde oriĆ«ntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid;
 • de protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had;
 • het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat.

Begrippen:

 • Maarten Luther
 • Aflaat
 • Johannes Calvijn
 • Protestanten
 • Erasmus
 • Karel V
 • Filips II
 • Willem van Oranje
 • Beeldenstorm
 • Geuzen
 • Republiek der 7 Verenigde Nederlanden

Onderwerpen in het Fort Museum