Moord op Willem van Oranje

Tijdvak 6


Tijdvak 6 is de tijd van regenten en vorsten, deze loopt van 1600-1700. Een andere naam voor dit tijdvak is de Gouden Eeuw

Kenmerkende aspecten:

 • het streven van vorsten naar absolute macht;
 • de bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek;
 • wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie;
 • de wetenschappelijke revolutie.

Begrippen

 • Gouden eeuw
 • Gewest
 • Regenten
 • Hugo de Groot
 • Christiaan Huygens
 • Spinoza
 • Rembrandt van Rijn
 • Michiel de Ruyter
 • Johan de Witt
 • Hollandse Waterlinie
 • Rampjaar 1672

Onderwerpen in het Fort Museum

 • Fort Sint Michiel
 • Vesting Venlo
 • Fossa Eugeniana
 • Belegeringen