Pruiken en revoluties

Tijdvak 7


tijdvak 7 is de tijd van pruiken en revoluties en loopt van 1700-1800. Het staat ook bekend als de eeuw van de Verlichting.

Kenmerkende aspecten

  • rationeel optimisme en ‘verlicht denken’ dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen;
  • voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse verlichte wijze vorm te geven (verlicht absolutisme);
  • uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden transatlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme;
  • de democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap.

Begrippen

Onderwerpen in het Fort Museum