Industriële revolutie

Tijdvak 8Tijdvak 8 is de tijd van burgers en stoommachines en loopt van 1800-1900. Het wordt ookwel de industriële revolutie genoemd.

Kenmerkende aspecten

  • de industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving;
  • discussies over de ‘sociale kwestie’;
  • de moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie;
  • de opkomst van emancipatiebewegingen;
  • voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politieke proces;
  • de opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme.

Begrippen

Onderwerpen in het Fort Museum