Eerste wereldoorlog

Tijdvak 9


tijdvak 9 is de tijd van de wereldoorlogen en loopt van 1900-1950

 

Kenmerkende aspecten

  • de rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie;
  • het in praktijk brengen van de totalitaire ideologie├źn communisme en fascisme/nationaalsocialisme;
  • de crisis van het wereldkapitalisme;
  • het voeren van twee wereldoorlogen;
  • racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden;
  • de Duitse bezetting van Nederland;
  • verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid
    van de burgerbevolking bij oorlogvoering;
  • vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme.

Begrippen

Onderwerpen in het Fort Museum